Ganesh Mantra – Om Gam Ganapataye Namaha Sharanam Ganesha